បានបានសាច់អាំង (Ban Ban BBQ)

សាច់អាំងៈ ១ចាន 6500រៀល / គ្រលៀនៈ ១ចាន 6500រៀល
បេះដូងៈ ១ចាន 6500រៀល / ថ្លើមៈ ១ចាន 6500រៀល
សាច់ជ្រូកបីជាន់ៈ ១ចាន 6500រៀល
បង្គាស្រស់ៈ ១ចាន...

012 202 155

#305, Street 45BT, Boeung Tumpun, Mean Cheym, Phnom Penh - Phnom Penh
Krŏng Phnum Pénh

COMPAÑIA EL BODEGON SAS, pereira: Precios especiales para mayoristas: Licores, Cigarrería, Bebidas, Galletería. Descuentos permanentes.
SERVICIO A DOMICILIO.

.............

.......................... ........ - Phumĭ Dăk Dăm
Khétt Môndôl Kiri

SONG HENG GAS (សុង ហេង)

លក់ដុំ និង លក់រាយ
Wholesale / User
អង្ករ និង ហ្គាសគ្រប់ប្រភេទ
Rice and All kind of Gas

011 231 111 / 012 865 008

#6A, Street 205, Toul Svay Prey II, Chamkamorn (ក្រោយបង្គងនាគ) - Phnom Penh
Krŏng Phnum Pénh

- តារាងតំលៃ (ក្នុង១ម៉ោង)​ ច័ន្ទ-សុក្រ
6 - 8am : $14, 8 - 11am : $10,11 - 3pm : $10
3 - 6pm : $16, 6 - 8pm : $18, 8 -10pm : $16
- តារាងតំលៃ (ក្នុង១ម៉ោង)​ ចុងសប្តាហ៍-បុណ្យ
6 - 8am :$18,...

012 533 010 / 010 533 010

#355-356&339, St. 350, Toul Svayprey I, Chamkamorn, Phnom Penh (អតីតសាកលវិទ្យាល័យចំរើនពហុបច្ចេកវិទ្យា) - Phnom Penh
Krŏng Phnum Pénh

LLAVES ADRIANCHOS, pereira: 24 HORAS. Venta e instalación de todo tipo de cerraduras, Cajas fuertes, apertura y reparación, cambios de clave, duplicados, programación de llaves para todo tipo de vehículo con...

.............................

................................... - Phumĭ Dăk Dăm
Khétt Môndôl Kiri

EL MUNDO DE LOS PERROS, pereira Colombia: Venta de Cachorros, Tienda Veterinaria, Medicamentos, Alimentos y Concentrados, Accesorios en General.

.....................

........................ - Phumĭ Dăk Dăm
Khétt Môndôl Kiri

លី ឃាង បោះពុម្ព និងថតចម្លង
LY KHEANG PRINTING AND PHOTOCOPY

បោះពុម្ពគ្រប់ប្រភេទ: នាមប័ណ្ណ វិក័យប័ត្រ ឆ្លាក់ត្រាឈ្មោះ ធៀបការ ធៀបឆ្នៃ ធៀបបុណ្យ ធ្វើ ID Card និងថតចំលង Order all kinds of...

0236322425/0979307775

ផ្ទះលេខ 54Eo ផ្លូវ 184 សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ ភ្នំពេញ ខណ្ឌដូនពេញ - Phnom Penh
Krŏng Phnum Pénh

................................

......

................... - Camp le Rolland
Khétt Môndôl Kiri

IGLESIA CRISTIANA CASA DE BENDICION, pereira Colombia: Proverbios 10.22. "La bendición de Dios es aquella que enriquece y no añade tristeza con ella". REUNIONES: Domingos:Celebración congregacional 10:00...

.....

................ - Phumĭ Dăk Dăm
Khétt Môndôl Kiri

...................................

...........

................ ......... - Camp le Rolland
Khétt Môndôl Kiri

...............................

....................

...................................... - Camp le Rolland
Khétt Môndôl Kiri

Dark Café​ ដាកកាហ្វេ
"A Cup That Lets You Be"

Coffee, Ice-Cream, Drinks, Fresh Fruit Juice, Snack, and Food

Our Service:
Wi-Fi, Khmer Chess, Naught & Cross, TV,...

010773079

#127, Street 122, Teok Laak I, Toul Kork (ខាងលិចពេទ្យកុមាជាតិ) - Phnom Penh
Krŏng Phnum Pénh

...........................................

...........

......................... - Camp le Rolland
Khétt Môndôl Kiri

............................

..........

.......................... - Camp le Rolland
Khétt Môndôl Kiri

..............................

.................

....................................................... ...................... - Camp le Rolland
Khétt Môndôl Kiri

...........................................

.....................

............................................................. ............................................. - Camp le Rolland
Khétt Môndôl Kiri

..................................................

..........................

........................... .......................... - Camp le Rolland
Khétt Môndôl Kiri

.............................................

......................

........................ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - Camp le Rolland
Khétt Môndôl Kiri

...............................................

.........................

................................ - Camp le Rolland
Khétt Môndôl Kiri

...............................................................

...........................

............................................. - Camp le Rolland
Khétt Môndôl Kiri